Dominika;), teksty z czerwca 2012 roku

1 tekst z czer­wca 2012 ro­ku – auto­rem jest Do­mini­ka;).

De­cyz­je bar­dzo trud­no po­dej­mo­wać, szczególnie te życiowe, dosłow­nie chwi­la, a można zmienić życie, lub je za­kończyć. Więc nie po­pełniaj­my błędów w przypływie złości, emoc­ji, czy też głupo­ty - szko­da życia, po­nieważ ono jest tak bar­dzo kruche. 

myśl • 11 czerwca 2012, 18:04
Dominika;)

Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność