Dominika;), teksty z grudnia 2011 roku

1 tekst z grud­nia 2011 ro­ku – auto­rem jest Do­mini­ka;).

Kocham;*;*;*

Pa­miętam mo­je zas­kocze­nie łat­wością płynących słów - od pier­wszej chwi­li cieniut­ka nić zro­zumienia - wspólne myśli - ma­my szczęście, że zna­leźliśmy się w tym zgiełku ludzi nic dla siebie nie znaczących i [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 18 grudnia 2011, 12:44
Dominika;)

Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność