Dominika;), teksty z lipca 2012 roku

2 teksty z lip­ca 2012 ro­ku – auto­rem jest Do­mini­ka;).

Cza­sami ma­lut­ka is­kier­ka w ser­cu rozpęta wielką miłość. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 10 lipca 2012, 18:06

Naj­bar­dziej po­niżający jest fakt, iż po­mimo te­go, że ktoś trak­tu­je Nas, jak "śmiecia" My da­lej ob­darza­my Go uczu­ciem na ty­le sil­nym, by to wszys­tko przet­rwać z uśmie­chem na ustach. 

myśl • 7 lipca 2012, 09:48
Dominika;)

Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność