Dominika;), teksty z października 2011 roku

3 teksty z paździer­ni­ka 2011 ro­ku – auto­rem jest Do­mini­ka;).

Cho­ciażbym miała ka­tar, to i tak umiem od­tworzyć Twój zapach. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 17 października 2011, 14:55

Życie to niekończąca się opo­wieść opar­ta na faktach. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 14 października 2011, 21:32

Każdy z Nas pot­rze­buje ko­goś, wokół ko­go kręci się Je­go cały świat. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 13 października 2011, 17:47
Dominika;)

Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność