Dominika;), opowiadania

2 teksty (opo­wiada­nia) – auto­rem jest Do­mini­ka;).

Kocham;*;*;*

Pa­miętam mo­je zas­kocze­nie łat­wością płynących słów - od pier­wszej chwi­li cieniut­ka nić zro­zumienia - wspólne myśli - ma­my szczęście, że zna­leźliśmy się w tym zgiełku ludzi nic dla siebie nie znaczących i [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 18 grudnia 2011, 12:44

Senne marzenia o miłości - tak to się właśnie skończy...

Tak so­bie cza­sami myślę.
Ile ra­zy miałam Cię w za­sięgu ręki i nic z tym nie zro­biłam. Marzę, że będę Cię miała tyl­ko dla siebie i spełnią się mo­je marze­nia, naj­większe fantazje [...] — czytaj całość

opowiadanie • 4 czerwca 2011, 08:47
Dominika;)

Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność